Wijzigingen fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven en instellingen

Een nieuw jaar betekent doorgaans ook wijzigingen in de fiscale- en subsidieregelingen voor ondernemers, VvE’s, coöperaties en (maatschappelijke) instellingen. In dit artikel behandelen we de belangrijkste wijzigingen.

 

Wijzigingen in subsidieregelingen
Eerder schreven we al over de verbeteringen in de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) voor energiecoöperaties en VvE’s. En over de subsidieregeling verduurzaming verenigingen van eigenaars (SVVE) die de bestaande regelingen voor VvE’s (ISDE en SEEH) vervangt. Alleen voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog wel terecht bij ISDE.
De belangrijkste wijzigingen in de ISDE lees je hier. Voor ondernemers is de termijn om maatregelen uit te voeren verruimd naar 24 maanden.

 

Wijzigingen Energie-InvesteringsAftrek (EIA)
Met de EIA-regeling ondersteunt de overheid energiezuinige investeringen. Bedrijven die investeren in technieken die op de Energielijst staan, kunnen via deze fiscale regeling 45,5 % van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst en maakt de investering voor hen dus goedkoper.

In 2023 is het totaalbudget met 100 miljoen verhoogd. Daarnaast is de Energielijst geactualiseerd. Er zijn energietechnieken toegevoegd en verwijderd. Ook zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. De wijzigingen zetten vooral in op zuinig gebruik van energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgassen.
Een aantal investeringen zijn verwijderd omdat door de hogere energieprijzen de terugverdientijd hiervan flink korter is. Financiële steun van de overheid is daardoor niet langer nodig; de ondernemer merkt al snel het financiële voordeel van een lagere energierekening. Voorbeelden zijn ledverlichting, de transportleiding voor levering van gasvormige CO2 aan glastuinbouwbedrijven en energiezuinige koeling van serverruimten. Voor warmtenetten is geen aftrek meer mogelijk aangezien hiervoor een nationale subsidieregeling komt.
Daarnaast zijn er nieuwe investeringen opgenomen zoals voor elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie. Ook is de lijst met warmtepompen uitgebreid.
Voor een uitgebreid overzicht met wijzigingen in de Energielijst, ga naar de website van RVO.

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De MIA en Vamil zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met de MIA kan de investeringsaftrek oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven.

Ook bij de MIA-regeling verhoogt het kabinet het budget. Jaarlijks wordt deze met € 48 miljoen verhoogd. Hierdoor beweegt de financiële steun mee met de gestegen investeringskosten door onder andere inflatie. Het Vamil-budget van € 25 miljoen blijft in 2023 hetzelfde.
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen: de Milieulijst. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst.
Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen, 18 vervallen en verschillende bedrijfsmiddelen gewijzigd. De nieuwste aanpassingen dragen bij aan de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving. Dit betekent de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen en slimmer omgaan met grondstoffen en materialen door deze maximaal te benutten en te hergebruiken. Bekijk hier het uitgebreide overzicht met wijzigingen in de Milieulijst.

 

Advies nodig?
Zie je door de bomen het bos niet meer door alle regelingen? En wil je weten welke je het beste kan toepassen? We begeleiden organisaties bij verduurzamen van hun gebouw, bedrijfsmiddelen en processen. Vervolgens helpen we hen met advies over welke subsidie(s) en fiscale regeling(en) toe te passen. Neem contact op met onze adviseur, we helpen je graag verder.

Geld-subsidie