Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van energiesamenrivierenland.nl. Door deze pagina’s te raadplegen, stem je in met deze disclaimer.

Verstrekken informatie

De gegevens die Energie Samen Rivierenland digitaal beschikbaar stelt, hebben als enig doel: het verstrekken van informatie. Maar ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Niet aansprakelijk

Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de site wordt doorverwezen.

Energie Samen Rivierenland aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

Copyrights

De op deze website afgebeelde gegevens -waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s- zijn eigendom van/of in licentie bij Energie Samen Rivierenland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Lees ook onze privacyverklaring.

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan ajb. contact met ons op.