Onafhankelijk, lokaal en verstand van energie

Rivierenland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Alle 235.000 inwoners van de regio moeten aan de bak. Bedrijven en instellingen doen ook mee. Hoe meer mensen de handen uit de mouwen steken voor lokale energie en -besparingsprojecten, hoe meer we samen profiteren.

Energie Samen Rivierenland is een lokale, coöperatieve energiebeweging die duurzame energie-initiatieven aanjaagt en versterkt. We werken aan een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal. Energie Samen Rivierenland wil de energietransitie mee mogelijk maken door als vertrouwd adviseur samen te werken met ondernemers, instellingen, overheden en burgers.

Onze belofte? Maatwerk leveren!

We helpen met onafhankelijk advies, ondersteuning en/of totale ontzorging bij energie en -besparingsprojecten. Je huis isoleren, zonnepanelen of van het gas af? De mensen van Energie Samen weten hoe-en-wat. Ondernemers ontzorgen we bijvoorbeeld met hulp bij de energieaangifte of met een plan op maat voor lagere energiekosten. Misschien een zonnedak op je bedrijfsgebouw? Energie Samen Rivierenland maakt er een business case van. We zijn onafhankelijk, lokaal geworteld en – met meer dan duizend afgelegde klantreizen – aantoonbaar succesvol. Als coöperatieve onderneming heeft Energie Samen Rivierenland geen winstoogmerk. Door slim gebruik te maken van lokale en regionale subsidies, kunnen we een gedeelte van onze dienstverlening kosteloos uitvoeren.

Daar krijg je toch energie van?

Interesse om voor een leuke organisatie te werken?

Wij zoeken regelmatig nieuwe collega's en nodigen enthousiaste kandidaten graag uit voor een kennismaking.

Interesse? Open sollicitaties zijn altijd welkom. Stuur een open sollicitatie met jouw motivatie naar info@energiesamenrivierenland.nl

Team

Stefan van Tongeren

Stefan van Tongeren

Directie - gebouwde omgeving

Stefan is ruim 10 jaar actief als adviseur/projectmanager energiebesparing en duurzaam ondernemen in het midden- en kleinbedrijf. Hij heeft veel branchespecifieke en regionale projecten ontwikkelt en uitgevoerd. Ook heeft hij samen met het bedrijfsleven netwerken gevormd en begeleid om te komen tot concreet resultaat.

Gerlach Velthoven

Gerlach Velthoven

Directie - duurzame opwek en Betuwestroom

Gerlach is sinds 2013 in de energiebranche actief, als bestuurder bij coöperatie Duurzaam West Betuwe en directeur Betuwewind. Hij heeft zich toegelegd op de ontwikkeling van zon- en windenergie in grotere projecten. Hier komt veel kennis bij kijken op het gebied van financiering en subsidies, wettelijke beperkingen, omgevingsmanagement en aansluittechniek. Hij realiseerde ondertussen diverse zonnedaken en windparken en wordt regelmatig door gemeenten gevraagd om te helpen bij het maken van beleid.

Gerwin Verschuur

Gerwin Verschuur

Projectleider (Aardgasloze) wijkaanpak

Gerwin is sinds 2008 directeur van Energiebedrijf Thermo Bello, een coöperatief wijkverwarmingsbedrijf in Culemborg. Hij heeft vanaf 2011 diverse bestuursfuncties bekleed in de coöperatieve energiebranche op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Nu legt hij zich toe op de professionele ondersteuning van wijken en dorpen om van het aardgas af te gaan, met de dienst Buurtwarmte. Buurtwarmte stelt bewonerscollectieven in staat om zelf hun warmte oplossing te kiezen, te ontwikkelen en te exploiteren. Hij is adviseur Buurtwarmte in onze regio en werkt ook landelijk aan de ontwikkeling van deze dienst samen met coöperaties uit andere regio’s.

Arjen Schamhart

Arjen Schamhart

Projectleider - duurzame opwek (zon en wind)

Arjen is een kleine 20 jaar in de duurzame hoek actief. Eerst op een landgoed en later als adviseur voor startups. Sinds hij in de duurzame wijk van Culemborg woont, is hij voor lokale coöperaties de drijvende kracht achter menig energie project. Projecten samen met stakeholders ontwikkelen is voor hem essentieel. In 2019 bouwde hij het eerste coöperatief ontwikkelde zonnedak met laadplein.

Alexander van Setten

Alexander van Setten

Projectleider - bedrijven, utiliteit en maatschappelijk vastgoed

Alexander is 2018 gestart als projectleider aan het regionale energieloket voor bedrijven en instellingen, in overleg met ondermeer gemeentes, provincie, de omgevingsdienst en ondernemingsverenigingen. Daarnaast adviseert hij bedrijven en instellingen over energiebesparing en duurzame opwek. 

Jeanet Okkerman

Jeanet Okkerman

Officemanagement en financiële admin.

 

foto Astrid2

Astrid Schipper

HRM

Wim van Beuzekom

Wim van Beuzekom

Communicatie adviseur

Wim heeft ruim 25 jaar ervaring als communicatieadviseur en marketeer. Hij heeft gewerkt voor diverse grote en kleinere merken. De afgelopen jaren is hij steeds meer betrokken geraakt bij de energietransitie. Onder het motto dat ‘energie uit je eigen regio leuker en beter is’, is hij betrokken bij windprojecten zoals Betuwewind en Windwinning Culemborg. Voor Energie Samen Rivierenland ontwikkelde hij de nieuwe website en de MKB-campagne ‘Energieblij’. Communicatie moet volgens Wim ‘gewoon werken’: inspireren, verbinden en meenemen. 

Frank van Litsenburg

Frank van Litsenburg

Communicatieadviseur

 

Marco profiel wit

Marco Houtschild

Adviseur wijkaanpak en warmtetransitie

Marco gaat graag met mensen en partijen aan de slag om van de warmtetransitie-opgave een succes te maken. Hij weet hoe betrokkenheid te creëren en hoe met weerstanden om te gaan. Voor gemeenten is hij sparring partner en realiseert hij onder meer de warmtetransitievisie.

Frank profiel wit

Frank Spruit

Energieadviseur energieloket

 

Als natuurliefhebber is Frank zeer betrokken bij het milieu. Vele jaren heeft hij gewerkt als energieadviseur aan diverse projecten in de gebouwde omgeving. Variërend van één woning tot een hele gemeente. Daarbij kijkt Frank naar energie en bouwfysische aspecten. Op wijkniveau kijkt hij ook naar de energievoorzieningen. In veel projecten zijn warmtepompen of zonne-energie toegepast, waarvan de grote zonnecollector op de Lidl (Parijsch Culemborg) een voorbeeld is. Daarnaast is Frank ook lid van twee energiecoöperaties in de regio.

Robin profiel-2

Robin Grandia

Energieadviseur bedrijven, utiliteit en maatschappeljk vastgoed

Boukje Hamersma

Boukje Hamersma

Coördinator duurzaamheid & relatiebeheer gemeenten

Boukje is sinds 2019 verbonden aan Energieloket Rivierenland. Ze is tevens EP-W adviseur en beantwoord ook vanuit die kennis bewonersvragen op Energieloket Zaltbommel.

Daarnaast is Boukje relatiebeheerder voor de 8 gemeenten van Rivierenland.

Samantha profiel wit-2

Samantha Wulterkens

Teamcoördinator Energieloket

Marijke Popma

Marijke Popma

Communicatie energieloket

DSC_0067-4

Anne Prins

Communicatie energieloket

 

Anne is sinds begin 2020 in dienst bij Energie Samen Rivierenland. Als communicatiemedewerker van het Energieloket Rivierenland werkt zij aan de website, nieuwsbrief, sociale media en andere content. Met een achtergrond in de communicatie en journalistiek (MA) zet ze zich graag in voor een maatschappelijk thema als duurzaamheid. Werken in de regio heeft haar voorkeur, dichtbij mens en gemeenschap.

Coen de Leng

Coen de Lengh

ICT en website Energieloket

 

Coen is begonnen als websitebeheerder voor het Energieloket in 2018.  Naast het vaste aanspreekpunt voor ICT-hulp is hij verantwoordelijk voor onderhoud binnen Energie Samen. Vanwege zijn milieukundige achtergrond en de cursus energiecoach toont hij ook interesse in duurzaamheid. Mede dankzij zijn brede kennis is hij een interne schakel geworden op ICT-gebied.

Pamela achtergrond

Pamela Vuijk

Medewerker Energieloket Rivierenland

 

Een duurzame wereld met een veilig en gezond klimaat zijn Pamela's drijfveren om voor het energieloket aan de slag te gaan. Pamela is zich, sinds haar aanstelling, een stuk bewuster geworden van energiezuinig wonen. Ze ondersteunt bewoners door het hele proces van ontdekken van energiebesparende maatregelen tot de financiering en uitvoering. Daarnaast bewaakt ze de planning van de promotionele activiteiten rondom het energieloket. 

DSC_0065_01-3

Steven Hulst

Energieloket Buren

 

Steven heeft 20 jaar een eigen internet marketing bureau gehad met een vestiging in Wageningen en Zoetermeer. Eind 2019 heeft hij besloten om met zijn kennis en ervaring bij te dragen aan de energietransitie van Nederland. Hierbij ondersteunt hij als adviseur duurzame organisaties in de strategische inzet van ICT voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen en klimaatambities.

Dieter

Dieter Kwint

Energieadviseur energieloket

 

Dieter, geboren en getogen Rivierenlander en woonachtig in Tiel, is vanaf begin 2020 werkzaam bij Energieloket Rivierenland als Coördinator Energieloket Tiel. Sinds december 2020 ook als Coördinator Energieloket Neder-Betuwe.

Sinds de jaren 80 al actief in de wereld van duurzame energie. Oa bestuurslid geweest van Vereniging van Duurzame Energie Betuwind in Dodewaard en contactpersoon van de windmolen coöperaties in Nederland bij Organisatie voor Duurzame Energie ODE in Utrecht. Sinds 2015 actief als werkgroeplid van energie coöperatie Fruitstad Energie, oa als energiecoach voor bewoners in Tiel.