Wijziging subsidie voor coöperatieve opwek (SCE) in 2023

Op 9 januari 2023 opent de nieuwe ronde van de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). De regeling is onder invloed van terugkoppeling uit de markt sterk verbeterd. Zo zijn de tarieven hoger, is het budget verhoogd en zijn de eisen aangepast waardoor het voor energiecoöperaties en VVE’s makkelijker wordt om deel te nemen.

Energiecoöperaties en VVE’s die hernieuwbare energie uit zon, wind of waterkracht willen opwekken komen in aanmerking voor de regeling die loopt van 9 januari tot 1 november 2023. Er is 150 miljoen beschikbaar. De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.
Onder andere de landelijke koepelorganisatie van energiecoöperaties Energie Samen heeft zich sterk gemaakt voor betere tarieven per kWh. Hierdoor kunnen meer projecten gerealiseerd worden. De regeling in 2023 is de derde ronde van de SCE. In onderstaande tabel staan de gewijzigde tarieven.

Wil je meer weten over deze regeling? Ga dan naar de website van RVO.

 

SCE in de praktijk: Daken gezocht!
De lokale energiecoöperaties in Rivierenland zijn op zoek naar grote daken (minimaal 400 m2) voor het opwekken van zonne-energie. Ze maken hiervoor gebruik van de SCE-regeling. De coöperatie huurt het dak van jou als eigenaar en financiert het project via haar leden. Ook regelt zij de uitvoering. Je kan een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken en ontvangt huurinkomsten zonder verdere investering. Wil je meer informatie of contact, ga dan naar de website van een van onze leden Coöperatie Duurzaam West Betuwe of Coöperatie Bommelerwaar of naar een van de andere lokale coöperaties.

zonnedak tricht