ACCEPT: onderzoeksproject naar slim gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie

ACCEPT is een Europees onderzoeksproject dat op vier proeflocaties in Europa loopt. De Nederlandse inbreng komt uit de Culemborgse wijk Eva Lanxmeer. Doel is om te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat huishoudens energie zo veel mogelijk gebruiken op het moment dat die opgewekt wordt.

ACCEPT staat voor ‘active communities & energy prosumers for the energy transition’ en is gestart in januari 2021. Het door de EU gefinancierde project loopt naast Eva Lanxmeer ook in Griekenland, Spanje en Zwitserland. In Culemborg doen ruim 40 huishoudens mee en ook het laadplein met zonnedak Jan Wolkershof en de warmtepomp van Thermo Bello, zijn onderdeel van het project.

Gelijktijdig gebruik van opgewekte energie
Het project in Culemborg wordt begeleid door Energie Samen Rivierenland dat hiervoor samenwerkt met de lokale energiecoöperatie Vrijstad Energie. Zij zijn aanspreekpunt voor huishoudens die deel willen nemen. In de vier zogenaamde ‘living labs’ wordt onderzocht hoe vraag en aanbod van duurzame energie het beste samenkomen, zonder dat je wooncomfort afneemt. Ook onderzoeken we welke gedragsaanpassing daarvoor eventueel nodig is. Kunnen huishoudens worden bewogen om hun natuurlijk gedrag aan te passen? Helpt inzicht in gebruik? Zijn prijsprikkels nodig?

Om deze inzichten te verkrijgen houden we regelmatig enquêtes en beschikken de deelnemers over een app en slimme schakelaars. Deze plaatsen we bij de huishoudens die vrijwillig meedoen gratis op apparaten die veel energie gebruiken, zoals boilers, wasmachines, boosters en warmtepompen. Deze schakelaars zorgen ervoor dat de apparaten aangezet worden op het moment dat er veel aanbod en/of opwek is van energie (en de prijs daardoor laag). Begin 2023 wordt gestart met de plaatsing van slimme schakelaars en het meten van de effecten. Het project loopt nog tot 1 juni 2024.

Innovatieve tools voor efficiënter duurzaam energiegebruik
Het uiteindelijke doel van het ACCEPT-project is om met de resultaten van het onderzoek en het ontwikkelen en testen van tools een (digitale) toolbox te ontwikkelen voor energiecoöperaties. Hiermee kunnen zij innovatieve diensten aanbieden om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en energie te besparen bij gebruikers zonder in te leveren op comfort. Met als gevolg financieel voordeel voor alle betrokkenen en bovenal het klimaat.

Accept-Logo