Energieportaal Rivierenland: inzicht en monitoring van de energietransitie in de regio

Hoe staat het met de energietransitie in de regio? En wat zijn de doelstellingen? Wat is gerealiseerd en wat is nog in ontwikkeling? Het Energieportaal Rivierenland is een informatieplatform dat voor iedereen de gemaakte afspraken en voortgang in beeld brengt.

Om de regionale energietransitie te versnellen door middel van inzicht en monitoring is als een van de projecten binnen de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland een ‘community hub’ voor de energietransitie in de regio voorgesteld. Energie Samen Rivierenland heeft in opdracht van en in samenwerking met Regio Rivierenland het platform Energieportaal Rivierenland ontwikkeld. Andere partners in het project zijn de Provincie Gelderland en de partners van de Regionale Energiestrategie (RES) FruitDelta Rivierenland. Doel is voor iedereen, van inwoner tot beleidsmaker, inzichtelijk te maken waar we staan en waar we naartoe werken.

Voor inwoners en energiecoöperaties geeft het platform inzicht in de stand van zaken, ontwikkelingen en potentiële projecten waarin men mogelijk kan participeren. Voor beleidsmedewerkers biedt het platform de mogelijkheid de uitvoering en opbrengsten van de energietransitie te monitoren en daarop (bij) te sturen. Het platform helpt bij het aangaan van de gesprekken tussen betrokken partijen en wil hen door middel van inzicht stimuleren een actieve rol te spelen in de energietransitie.

Continue doorontwikkeling
Begin 2022 is de eerste versie gelanceerd met daarin (geografische) data over gerealiseerde en nog te ontwikkelen initiatieven op gebied van windenergie en zonne-energie. Per initiatief zijn er verschillende gegevens te vinden zoals de locatie, de omvang, de status en de planning. Ook zijn de doelen per gemeente opgenomen in de vorm van cijfers en grafieken. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van openbare bronnen en data verstrekt door gemeenten. De uitdaging ligt in het actueel en volledig houden van de gegevens door alle betrokken partijen. Dit is een continu proces. Om de energietransitie in beeld te brengen is, naast inzicht in duurzame opwek, inzicht in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening wenselijk. Doel is het platform uit te breiden met de stand van zaken rondom deze warmtetransitie.

Benieuwd naar wat het platform jou te bieden heeft? Ga naar de website van Energieportaal Rivierenland. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Energieportaal Rivierenland