Subsidieregeling verduurzaming verenigingen van eigenaars (SVVE) vervangt bestaande regelingen voor VvE’s

Per januari 2023 is er één regeling voor het volledig verduurzamen van het VvE-gebouw: SVVE. Deze vervangt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. Met de SVVE verandert er een aantal subsidiemogelijkheden en -voorwaarden die gunstiger zijn voor VvE’s.

In het kader van het Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving kondigde Minister de Jonge aan dat het tempo van verduurzaming van woningen omhoog moet. Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te versnellen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de subsidieregelingen voor het verduurzamen van VvE’s vereenvoudigd en verbreed. Dit komt nu samen in de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze start in januari 2023 en loopt tot in ieder geval 2028. Ook worden de financieringsmogelijkheden voor VvE’s via de energiebespaarlening van het Warmtefonds uitgebreid.

Wijzigingen en inhoud regeling
Met de SVVE is het mogelijk om al bij één isolatiemaatregel subsidie aan te vragen, tot 1 januari gold dit vanaf twee maatregelen. Ook is het maximale subsidiebedrag per appartement verhoogd van € 10.000 naar € 15.000.

Via de SVVE-regeling kunnen Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, warmtetechnieken, energieadvies en een oplaadpuntenadvies. Er is een budget beschikbaar van € 48,5 miljoen tot en met 31 december 2027. Voor oplaadpunten is een apart budget van € 510.000 beschikbaar tot en met 31 december 2023. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Ga naar de website van RVO voor meer informatie over de SVVE-regeling.

pexels-george-becker-129494