Plasdras paradijs voor trekvogels

Windpark Deil staat voor een deel op grond die van Staatsbosbeheer wordt gepacht. Toen duidelijk werd dat in het natuurgebied Het Broek, in het voorjaar veel trekvogels rusten, die verstoord zouden worden door de windmolens, zijn er diverse maatregelen genomen.

De grutto’s, wulpen en ganzen gebruiken het gebied omdat er in het voorjaar regelmatig stukken blank staan. Na ecologisch onderzoek is in samenspraak met de provincie Gelderland besloten om tijdens de trekperiode, de windmolens bij zonsopgang en zonsondergang stil te zetten. Betuwewind, Staatsbosbeheer en ook Vitens met het naastgelegen waterwingebied hebben samen gezocht naar een alternatief voor de trekvogels. De oplossing is gevonden door van een flink terrein in een ander deel van het natuurgebied, de waterstand in het voorjaar te verhogen.

Nieuwe rustplek

Afgelopen jaar is tijdens de bouw van het windpark grond verplaatst en een extra damwand neerzet tegen het lekken van water uit het gebied. Langs de Veerstraat in Waardenburg stond nu voor het eerst een groot stuk weidegrond onder water. En het was direct een drukte van jewelste met trekvogels. Teamleider bij Staatsbosbeheer Jeroen Vorstman: “Het was supergaaf om te zien hoe snel vogels de nieuwe plasdras hebben gevonden. Bij het monitoren zagen we tientallen grutto’s, tureluurs, bergeenden, slobeenden en zelfs een zomertaling! Vanaf de Veerstraat kan je het nieuwe wetland goed overzien zonder de vogels te storen. Juist de vogels geven een geheel nieuwe dimensie aan het landschap. Zeker als de grutto’s zich laten horen, dat is puur genieten!” Staatsbosbeheer is blij met de samen gevonden oplossing. Voor de zekerheid stonden twee windmolens van Betuwewind tijdens de trek nog elke dag bij zonsondergang en zonsopgang stil. Het gedrag van de vogels is gemonitord. Daaruit bleek dat de trekvogels inderdaad de voorkeur gaven aan de nieuwe rustplek, niet één vogel maakte nog gebruik van de oude plasdras. Waardoor de molens weer voluit konden gaan draaien.

 

foto: De nieuwe plasdras langs de Veerstraat in Waardenburg

plas waardenburg