Voortgang bouw Windpark Deil

Voortgang bouw Windpark Deil

Dat de bouw van een windpark niet zonder slag of stoot gaat hebben alle drie de eigenaren van Windpark Deil aan den lijve ervaren. De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe startte, ongepland, maar vlot als eerste met de bouw van haar vier windmolens in november 2019. Maar kreeg tegenslag te verwerken door een ‘swingende’ toren. Eén van de windmolens was overeind gehesen terwijl er een stevige wind waaide. Door de krachten die toen vrijkwamen leek de constructie te wankelen. Om erger te voorkomen is die windmolen opnieuw opgebouwd. En met een aangepast hijsplan kon dit deel van het park, tussen de januari- en februaristormen door, worden afgebouwd

Betuwse klei

In andere delen van het park kregen we te maken met de Betuwse kleigrond en – we zijn niet voor niets in het Rivierengebied – met de effecten van de waterstanden. Hiervoor zijn de fundaties aangepast. Ondanks alle voorbereidingen, waaronder grond- en bodemonderzoek, blijven er, net als bij elk ander bouwproject, zaken die in de praktijk moeten worden opgelost. Inmiddels zijn bijna alle molens gebouwd. De grote karavaan met de hijskraan en al het contragewicht verhuist komende week van de ene kant van de A2 bij Waardenburg, naar de andere kant bij Haaften om de twee molens van Pure Energie te hijsen. Alle technische en planmatige hordes zijn genomen en eind mei verwachten we dat alle 11 molens staan. Maar de technici zijn dan nog lang niet uit het gebied vertrokken: er moet getest worden, er zijn restpunten die opgelost moeten worden en er zijn altijd kleine fouten in de instellingen die komen boven drijven.

Testen, draaien en slagschaduw 

De bouw van windpark Deil nadert zijn voltooiing. De laatste twee van de elf windmolens worden de komende weken gehesen. Daarna begint een fase van uitgebreid testen. Alle ingevoerde instellingen worden op detailniveau gecontroleerd. Eén van de gevolgen van dit testen is dat omwonenden kunnen worden geconfronteerd met slagschaduw op hun woning. Als windmolens in Nederland volledig in productie zijn genomen, mogen de woningen niet meer dan zes uur per jaar worden geraakt door slagschaduw. De stilstandsregeling zorgt ervoor dat de windmolens af en toe worden stilgezet om zo te voldoen aan deze norm. Deze regelgeving geldt overigens niet voor bedrijven.

Vlieguren

Voor de uren die de molens draaien in de testfase, geldt deze regel nog niet. De molens moeten namelijk ‘vlieguren’ maken zonder enige beperkingen. Dit om zeker te weten dat alle apparatuur onder maximale druk goed presteert. De stilstandsvoorziening voor slagschaduw moet hiervoor dus worden uitgeschakeld. Wat tot gevolg heeft dat woningen slagschaduw te verwerken krijgen die onder normale omstandigheden niet kan voorkomen. Het testen van de windmolens wordt zo goed en snel mogelijk uitgevoerd als mogelijk is om mogelijke overlast tot een minimum te beperkten. Deze situatie duurt tot uiterlijk 1 juli, dan wordt de stilstandsvoorziening voor alle windmolens van Windpark Deil actief.

Woningen die te maken hebben met slagschaduw monitoren we gedurende vier seizoenen of de verwachte slagschaduw klopt met de realiteit. Daaruit volgen mogelijke aanpassingen aan de instellingen in de windmolens. Betrokken omwonenden kunnen in geval van vragen contact opnemen via info@windparkdeil.nl

foto: Windpark Deil nadert zijn voltooiing. De molens die de op één na hoogste van ons land zijn, zijn van veraf te zien. En zoals je ziet kun je vanaf deze hoogte ook ver kijken.

Deil