Laadpleinen in de gemeente Buren

Ook in de gemeente Buren zie je steeds vaker een elektrische auto van bewoners en bezoekers in het straatbeeld. Voor deze auto’s is de beschikbaarheid van goede laadvoorzieningen van groot belang. Daarom wil energiecoöperatie eCoBuren zich inzetten voor het realiseren van laadpleinen op geschikte locaties in de gemeente Buren. Dit betekent dat niet zomaar overal laadpalen komen te staan, maar dat vooraf de behoefte wordt vastgesteld en vervolgens bepaald welke locaties het meest geschikt zijn voor een laadplein met meerdere laadpalen.

Laadplein Onderdreef Buren

Dit najaar wordt de Onderdreef in Buren opnieuw ingericht waarbij reeds vastgesteld is dat hier, begin 2020, een aantal laadpalen geplaatst zullen worden. In samenwerking met de gemeente wil eCoBuren hier invulling aan geven. Vooraf willen we echter een inschatting maken hoeveel behoefte hieraan is en wie eventueel wil mee participeren/investeren in het project.

Investeren in laadpalen

Doormiddel van participatie kan je mede-eigenaar worden van de laadpaal en profiteer je mee van de opbrengsten. De kosten voor aanschaf, installatie en aansluiting van de laadpalen komt op ongeveer € 4.000,- per laadpaal. Meedoen als investeerder kan al vanaf € 500,- Naast het gebruik van de laadpaal onder de condities die je mede opstelt streven we naar een bepaald rendement op je investering. Hoe hoog dit rendement zal zijn is nog onzeker. Bepalend is het gebruik. Dit zal zich verder ontwikkelen en mogelijk gaat het sneller als we nu denken.

 

Inventarisatie laadpaal behoefte

Om ons te helpen in onze keuzes hebben we een aantal vragen voor de inwoners en ondernemers in de stad Buren. We zouden het heel erg fijn vinden als je bereid bent om  onderstaande formulier in te vullen, zodat wij in staat zijn om de juiste keuzes te maken. Vragen en opmerkingen kan je mailen naar info@ecoburen.nl

Alvast hartelijke dank voor de moeite.

Energiecoöperatie eCoBuren

laadplein-1920x800