Duurzaamheidsfonds Betuwewind zoekt projecten met potentie

Het Duurzaamheidsfonds Betuwewind is in 2021 opgericht om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de duurzaamheid en leefbaarheid van onze regio bevorderen. Het fonds wil projecten ondersteunen die veel potentie hebben om duurzaamheid of leefbaarheid te vergroten, maar die (nog) niet rendabel zijn, of alleen maar geld kosten. Het fonds kan giften, maar ook leningen of deelnemingen beschikbaar stellen.

Om verandering van het klimaat een halt toe te roepen is nog veel initiatief en innovatie nodig. Daarbij kan het gaan om nieuwe techniek voor accu’s met meer vermogen, of om samenwerkingsvormen zoals warmtenetten in de wijk of deelauto-projecten. Naast de transitie naar duurzame energie wil het fonds ook landschap, natuur en biodiversiteit stimuleren en initiatieven ondersteunen die bijvoorbeeld bijdragen aan schone lucht, het verbeteren van wateropvang of het verminderen van hittestress door meer groen en minder tegels.

Het fonds heeft dit jaar € 300.000 beschikbaar gesteld voor financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Het fonds verwacht de komende jaren meer investeringen te kunnen doen, dus ook volgend jaar zal het tot 1 okotber 2022 mogelijk zijn projectaanvragen te doen. Houd daarom de website goed in de gaten om te zien hoe en wanneer:

https://www.betuwewind.nl/duurzaamheidsfonds/

koeien met zonnepanelen