Toekomstbestendig wonen

Wil je een duurzamer of energiezuiniger huis♻️? Die investeringen kost vaak een hoop geld💰. Samen met provincie Gelderland biedt gemeente West Betuwe een nieuwe lening aan. De lening ’toekomstbestendig wonen’ vervangt de duurzaamheidslening. Bij de nieuwe lening komen veel meer maatregelen in aanmerking. Denk onder andere aan acties op het gebied van energie, levensloopbestendigheid, funderingsherstel of asbestsanering. Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt✔️. Je moet de investering altijd combineren met minimaal één energiebesparende of -opwekkende maatregel. Op www.westbetuwe.nl/duurzaamheidslening lees je alle informatie en voorwaarden.

101952118_2576192009265103_8444274130525618176_o