Nieuwe subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Per begin oktober is er een nieuwe subsidieregeling voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed die hun gebouw willen verduurzamen: DUMAVA. De subsidie bedraagt maximaal € 2,5 miljoen euro per aanvraag. Deze worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

In totaal is er 150 miljoen beschikbaar tot 31 december 2023.


Update: De regeling is overtekend wat betekent dat de kans klein is dat je nog subsidie krijgt bij het indienen van een aanvraag. In 2024 zal de regeling opnieuw opengaan met een nieuw budget. RVO probeert deze datum naar voren te halen. Raadpleeg de website van RVO voor de actuele stand van zaken.
Wil je niet wachten en advies over verduurzamen van je gebouw? Mogelijk biedt de regeling Klimaatklaar Gelderland van de provincie uitkomst.

 

Voor wie is de regeling?

De DUMAVA regeling geldt voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen, rijksmonumenten zonder woonfunctie, religieuze instellingen en gebouwen met een culturele of andere publieksfunctie.
Organisaties die niet in aanmerking komen voor de DUMAVA regeling zijn sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA en ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

 

Waarvoor geldt de subsidie?

Gebouweigenaren kunnen subsidie krijgen voor energieadvies, energiemonitoring, een energielabel en de uit te voeren verduurzamingsmaatregelen. Je kan subsidie aanvragen voor 1 tot 3 maatregelen van een maatregelenlijst of voor een integraal verduurzamingsproject. Het moet gaan om gebouwen van 2012 of ouder. Is je pand opgeleverd na 2012? Dan kom je alleen voor subsidie in aanmerking als het pand volledig van het gas wordt afgekoppeld.

 

Subsidiebedragen

De subsidie is 30% van de projectkosten. Bij 1 tot 3 losse maatregelen geldt dat de subsidiekosten minimaal € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen zijn. Dit betekent dat de minimale projectkosten €16.666 moeten zijn. Bij een integraal verduurzamingsproject geldt dat de minimale subsidiekosten € 25.000  zijn waardoor de minimale projectkosten € 83.333 moeten zijn.
Kosten voor energieadvies en voor een energielabel worden voor 50% vergoed.

 

Waar moet je aan voldoen?

Naast de eerdergenoemde voorwaarden geldt dat er geen andere subsidie mag zijn verleend en dat de maatregelen binnen twee jaar worden uitgevoerd, bij een integraal project is dit drie jaar.
Een andere belangrijke voorwaarde is dat je alleen subsidie kan aanvragen voor maatregelen die zijn voorgesteld in een rapport van een energieadviseur. Er zijn ook voorwaarden voor wat er in het energierapport moet staan. Zo bevat deze ten minste een technische en functionele beschrijving van je pand en een overzicht van de energiehuishouding in de afgelopen drie jaar. In het rapport staat ook een advies met mogelijke verduurzamingsmaatregelen, de kosten die daarbij horen, en de daarbij verwachte energiebesparing en/of vermindering van de CO2-uitstoot. Het rapport mag niet ouder zijn dan drie jaar.

 

Hulp nodig?

Wil je aan de slag met het verduurzamen van je gebouw en wil je hulp bij het aanvragen van subsidie of energieadvies over het verduurzamen van je maatschappelijk vastgoed? Onze adviseur helpt je graag verder. Neem contact op voor een afspraak of meer informatie.

Lek en Linge locatie Lingeborgh