Tijdelijke compensatieregeling energiekosten mkb-bedrijven

Na het prijsplafond voor huishoudens en kleinverbruikers komt het Rijk per 21 maart 2023 met een tijdelijke compensatieregeling voor energie-intensieve mkb-bedrijven. De regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) geldt met terugwerkende kracht voor de periode november 2022 tot en met december 2023. Hiermee kunnen mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel van de omzet uitmaken (minimaal 7%) een vergoeding van maximaal € 160.000 aanvragen. Ook stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking. Aanvragen kan tot en met 2 oktober 2023.

Voor meer informatie en het aanvragen van de compensatie ga je naar de website van RVO.