Fruitbedrijf De Hoenderik plaatst zonnedak na gratis advies via gemeente

Gemeente West Betuwe stimuleert ondernemers om nu stappen te zetten op weg naar een energieneutraal Nederland. Zij biedt ondernemers in samenwerking met Energie Samen Rivierenland daarom een gratis advies over het plaatsen van zonnepanelen. Wethouder Joke van Vrouwerff ging op bezoek bij fruitteler Marius van de Water uit Tricht die gebruik maakte van het aanbod.

Wethouder Duurzaamheid en Platteland Joke van Vrouwerff licht toe: ‘Zon op dak is een slimme manier om duurzame energie op te wekken. Toch hebben veel ondernemers en pandeigenaren vragen over duurzame energie. Is het economisch aantrekkelijk om panelen aan te schaffen? Verdien ik de investering terug? En hoe financier ik zoiets? Begrijpelijke vragen waarop de zonneconsulent helpt een antwoord te geven.’

De wethouder ging op bezoek bij Marius van de Water van Fruitbedrijf De Hoenderik in Tricht. Hij vertelt over zijn overwegingen en ervaringen:

Kun je eerst je bedrijf De Hoenderik kort voorstellen?
In 1985 nam ik het fruitbedrijf in Tricht van mijn grootouders over. Vanaf 1989 hebben we acht jaar aan de Langstraat gewerkt met een nieuwe loods met koelcellen en een sorteerruimte. In 2000 verkochten we dat bedrijf en zijn naar de huidige locatie aan de Lingedijk verhuisd, vanwege gunstiger productieomstandigheden. We telen nu appels, peren, kersen, aardbeien, frambozen en pruimen.

 

Hoe ben je in contact gekomen met de zonneconsulent?
In verschillende vakbladen had ik gelezen waar je informatie kunt inwinnen over het aanbrengen van zonnepanelen. Toen ik Gerlach van Velthoven bij Energie Samen Rivierenland sprak, maakte hij me attent op de zonneconsulent en het gratis advies.

 

Wat was je overweging een zonnedak te plaatsen?
Vanwege de energiekosten is het aantrekkelijk om zelf de hoeveelheid energie voor eigen gebruik te produceren. Bovendien wil ik graag mijn bedrijf verduurzamen en een bijdrage leveren aan het doel in 2050 energieneutraal te zijn.

 

Waar bestond het advies van de zonneconsulent voor jou uit?
Aan de hand van mijn energieverbruik en de dakconstructie van de loods heeft zonneconsulent Alexander van Setten een advies met businesscase opgesteld. Berekend is dat ik de investering in zes jaar terug zou verdienen, maar met de huidige energieprijzen is die terugverdientijd nog gunstiger.

 

Wat heb je aan het advies gehad?
Daarmee kon ik de offertes voor de zonnepanelen beter beoordelen. De consulent vertelde ook over de fiscale voordelen. Uit het advies bleek dat het op de korte termijn gunstig is energie terug te leveren, en dat het nog steeds interessant kan zijn wanneer de investering over een aantal jaar is terugverdiend. Er liggen nu 187 zonnepanelen op het dak van de loods die goed zijn voor zo’n 60.000 kWh per jaar. De koelcellen gebruiken ongeveer de helft daarvan als ze van september tot en met november draaien. Dat is in een tijd dat de panelen weinig stroom opwekken, terwijl ik in de zomer meer terug kan leveren. Wat ik terug lever wordt vervolgens in mindering gebracht met wat ik verbruik.

 

Hoe zie jij de toekomst met betrekking tot alternatieve vormen van energie?
Alternatieven voor gas zijn voor mijn bedrijf interessant en wellicht is er in een later stadium een combinatie te maken met zonnecollectoren of een windmolen om de nachtelijke energiebehoefte op te vangen.

 

Welke tips heb je voor collega-ondernemers?
Maak gebruik van het door de gemeente beschikbaar gestelde advies, want dat gebeurt door een onafhankelijk expert. De zonneconsulent maakt een berekening voor de meest gunstige aanpak qua aantal, ligging, capaciteit en terugverdientijd van de panelen.

Zonnepanelen op dak Fruitbedrijf de Hoenderik

DeHoenderik-Joke van Vrouwerff en Alexander van Setten