Deal voor Duurzaamheid

Afgelopen woensdag 30 oktober hebben Coöperatie Bommelerwaar en gemeente Zaltbommel hun intensieve samenwerking om Zaltbommel te verduurzamen onderstreept door een Deal voor Duurzaamheid te ondertekenen. Hierin staan afspraken om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken en welke stappen beide partijen daartoe volgen. De afspraken richten zich in eerste instantie op de doelen van de energietransitie. De energietransitie is de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas en kolen, naar hernieuwbare bronnen zoals zonne- of windenergie.

VAN START

Namens de betrokken partijen zetten Willem Posthouwer (wethouder Duurzaamheid gemeente Zaltbommel en Hans Vuuregge (voorzitter Coöperatie Bommelerwaar) hun handtekening onder de gezamenlijke ambitie. Beide partijen zien het tekenen van de Deal van Duurzaamheid als een belangrijke stap voor het uitvoeren van vele nieuwe projecten in navolging van het eerste gezamenlijke project, het zonnedak op de gemeentewerf in Gameren.

Willem Posthouwer: “Het dak van de gemeentewerf hebben we beschikbaar gesteld voor Coöperatie Bommelerwaar om zonnepanelen op te leggen. Wat ons betreft volgen er nog vele van dergelijke projecten om Zaltbommel duurzamer te maken. Het is mooi dat we met de Deal voor Duurzaamheid de daadkracht die we beiden hebben vastleggen. En dan nu echt aan de slag!’
Hans Vuuregge vult aan: “Coöperatie Bommelerwaar heeft een grote club met enthousiaste vrijwilligers. Langzaam maar zeker maken wij een professionaleringsslag. De gemeente kan ons daarbij helpen.” Om woorden om te zetten in daden, gingen direct na het tekenen van de Deal voor Duurzaamheid de partijen in gesprek welke nieuwe projecten allemaal kunnen worden opgepakt.

GROENE HUIS

De Deal voor Duurzaamheid werd getekend in Het Groene Huis, de rechtervleugel van het gemeentehuis. Dat wordt een verzamelkantoor voor duurzame initiatieven, kleinschalige of startende ‘groene’ ondernemers en zelfstandige professionals. Coöperatie Bommelerwaar is hiermee één van de eerste ‘bewoners’ van het verzamelkantoor.

Wilt u meer weten over de projecten en initiatieven van Coöperatie Bommelerwaar? Kijk dan op de website: WWW.BOMMELERWAAR.NL

Heeft u interesse in Het Groene Huis? Neemt u dan contact op met Nanette van Dishoeck (Projectleider voor Het Groene Huis) Zij is bereikbaar via 06-551 965 32 of nvandishoeck@zaltbommel.nl

DSC_0067-1-768x406