Verruiming Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Via de SVOH-regeling kom je als verhuurder of institutioneel belegger in aanmerking voor subsidie voor energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen en energieadvies. Per 1 april 2023 is de regeling verruimd waardoor alle huurwoningen (behalve die van woningcorporaties) in aanmerking komen. Er geldt geen maximum meer voor de huurprijs en het aantal woningen. Ook krijg je nu al bij één energiebesparende maatregel subsidie.

 

Bij het uitvoeren van één maatregel wordt het subsidiebedrag met de helft verminderd ten opzichte van de subsidiebedragen bij 2 of meer maatregelen. Als je op termijn subsidie aanvraagt voor meer maatregelen krijg je alsnog volledige subsidie over beiden maatregelen. Tussen beide aanvragen mag dan maximaal 24 maanden zitten.

 

De regeling is niet alleen verbreed om zo het tempo van verduurzamen op te schroeven, ook is deze gelijk getrokken met vergelijkbare regelingen. Daarnaast is de regeling aangepast op basis van terugkoppeling uit de markt. Zo zijn er aparte maatregelen en eisen opgesteld voor monumenten, omdat veel maatregelen niet of beperkt toepasbaar waren.

 

Grens aan huurbedrag en aantal woningen vervalt
Aanvankelijk stond de SVOH alleen open voor verhuurders met gereguleerde huurwoningen met een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens. Ook mochten zij niet meer dan 100 woningen bezitten en konden zij voor maximaal 50 huurwoningen subsidie aanvragen. Deze voorwaarden zijn vervallen waardoor de regeling nu geldt voor alle huurwoningen, ook die die de vrije sector.
Om huurders te beschermen tegen te hoge huurverhogingen, krijgen verhuurders de verplichting de huurder(s) op de hoogte te stellen van de subsidie. Op deze manier kan de huurder beter beoordelen of de huurverhoging in verhouding staat tot de gemaakte kosten.

Kijk voor meer informatie op over de SVOH-regeling op onze pagina over subsidies.

Woningen diverse stijlen