Uw Bedrijf in één klap duurzaam, zullen we dit samen regelen?

Vanaf 1 oktober 2021 tot 30 september 2022 kunnen mkb-ondernemers gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). De regeling is bedoeld voor de kleinere MKB bedrijven die (nog) geen wettelijk plicht hebben energiebesparende maatregelen door te voeren.
Veel ondernemers vinden het lastig om in te schatten wat het Klimaatakkoord van hen vraagt, welke maatregelen zij kunnen treffen en wat de bijbehorende investeringskosten zijn. Het ontbreekt ze aan tijd en expertise om zich goed in deze lastige materie te verdiepen. De SVM helpt kleinere en middelgrote bedrijven de juiste stappen te zetten.

 

Wie bent u

U bent ondernemer en u komt in aanmerking voor de SVM als u:

 • een energieverbruik hebt tot max 50.000 kWh elektriciteit / 25.000 m3 aardgas (equivalent)
 • maximaal 250 medewerkers (fte’s) in dienst heeft
 • maximaal € 50 miljoen jaaromzet heeft
 • 1 of meer bedrijfspanden in eigendom heeft of huurt

 

Hoe doen we dat

We geven advies, ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen en regelen de subsidieaanvraag.

We stellen een maatwerkadvies (stap 1) op dat u inzicht geeft in:

 • de energiebesparingsmogelijkheden en verduurzamingsmaatregelen van uw bedrijfspand
 • per maatregel een beschrijving van de potentiële energiebesparing en reductie van de CO2
 • de kosten en de te verwachte terugverdientijd van de maatregel

We ondersteunen (stap 2) bij het realiseren van de maatregelen die voortkomen uit het advies. Hierbij kunt u denken aan de volgende maatregelen:

 • isolatie: muren, vloeren, dak, HR++ beglazing
 • PV-panelen
 • Ledverlichting
 • zonneboilers, warmtepompen en andere energiezuinige installaties;
 • verduurzamingsmaatregelen in de bedrijfsprocessen: koeling, keukenapparatuur en ICT -apparatuur
 • overige bedrijfsvoering: elektrische bedrijfswagens

We regelen de subsidieaanvraag.

Stap 2 en de subsidieaanvraag zijn optioneel, u kunt deze stappen ook zelf uitvoeren.

 

Belangrijkste voorwaarden

 • RVO vergoedt 80% van de kosten van het energieadvies, het ondersteuningstraject en de subsidieaanvraag met een maximum van € 2500
 • Eén of meer maatregelen vanuit het advies moeten in opdracht zijn gegeven en/of binnen 2 jaar zijn uitgevoerd

 

Hoe verder

De energieadviseurs van het ESR voor Ondernemers gaan graag voor u aan de slag. U kunt het traject starten door:

Nb. We starten altijd met een vrijblijvende telefonische intake waarin uw vraag en vervolgstappen bespreken. En samen met u bepalen of deze regeling voor u interessant is.

We nemen dan binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op om uw vraag te bespreken en vervolgafspraken te maken.

Wilt u de regeling nalezen dan verwijzen we u naar bijgevoegd stappenplan Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM), https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm/stappenplan-subsidie-aanvragen hier wordt de regeling nog een keer schematisch uitgelegd.

zwemmer