Betuwse Energie Samenwerking

In het project Betuwse Energie Samenwerking werken verschillende MKB bedrijven uit Gelderland aan de ontwikkeling van producten en diensten voor particulieren en bedrijven die bijdragen aan een regionaal geoptimaliseerd energiesysteem.

Ons toekomstig energiegebruik kenmerkt zich door een verschuiving van fossiele energie naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Met het huidige elektriciteitsnetwerk gaat dat niet zomaar lukken. Zo zal er vanwege de weersomstandigheden niet altijd genoeg energie zijn en op andere momenten is het aanbod te groot voor de beschikbare capaciteit van het netwerk. Hoe gaan we dat oplossen? De BES voorziet in een samenwerking tussen partijen die willen innoveren in het netwerk van Rivierland. Vraagsturing, buffering, slimme informatie-uitwisseling en op de juiste plekken investeren in capaciteit en opslag kan tot een oplossing leiden. Geheel in de coöperatieve gedachte van Betuwestroom.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.

Contactpersoon: Gerwin Verschuur, Gerlach Velthoven

image