Position paper: Hoe gaan we om met netcongestie in Rivierenland

Het elektriciteitsnetwerk in Rivierenland zit op slot. De netbeheerders Liander en Tennet bouwen aan de capaciteit, maar dat biedt op korte termijn geen oplossing.

Deze situatie veroorzaakt aanzienlijke economische schade voor bedrijven die niet kunnen uitbreiden, maatschappelijke schade doordat maatschappelijke functies niet kunnen groeien (zoals wonen), en klimaatschade omdat nieuwe opwek niet kan worden getransporteerd en vervanging van fossiele brandstof niet kan worden gerealiseerd.

Position paper handelingsperspectief netcongestie*: wat kan er wél

Energie Samen Rivierenland (ESR) staat vooraan in de energietransitie; via onze energie-adviseurs, Betuwewind, Watthub, S-TEC, DOE Rivierenland en de aangesloten energiecoöperaties hebben regelmatig met netcongestie te maken. We stellen deze kennis graag beschikbaar.

ESR heeft daarvoor een position paper geschreven met een handelingsperspectief voor het omgaan met netcongestie in de regio. Hoe is netcongestie ontstaan? Wat kan je als organisatie zélf doen? Wat kan je als lokale overheid? Wat kan het beste regionaal opgepakt worden? Hoe hangt dit samen?

Doel van het position paper is het optimaal benutten van de mogelijkheden en middelen die de regio heeft en individuele ondernemers verder te helpen. En om zo de doelen van de energietransitie te kunnen blijven realiseren.

 

Lees hier ons position paper ‘Handelingsperspectief omgang netcongestie regio Rivierenland’.

 

* Netcongestie is de door de netbeheerders Liander opgelegde beperking van nieuwe transportcapaciteit op het laag- en middenspanningsnet, met name bij grote gebruikers met (gewenste) aansluitingen van meer dan 3×80 ampère. Op de achtergrond speelt Tennet een steeds grotere rol omdat vanuit het landelijke hoogspanningsnet weer beperkingen aan Liander worden opgelegd. Netcongestie is er en gaat voorlopig niet meer weg. We moeten er dus vooral mee leren omgaan. En in veel gevallen kán dat ook.

Congestiekaart rivierenland2