Geplande Werkzaamheden Windpark Deil

Windpark Deil bestaat uit 11 windturbines, van drie verschillende producenten. De werkzaamheden lopen voor elke producent in een ander tempo. Hieronder geven we je een overzicht van de werkzaamheden per windturbinesectie per 1 november 2019. Deze data kunnen door weersomstandigheden veranderen.

 

Windturbine 1 en 2

Week 48, 49 en 50: inrichten site
Week 50: Aanvoer en opbouwen hoofdkraan windturbine 2 en aanleveren componenten windturbine 1 en 2
Week 51: aanleveren en hijsen mastdelen, gondel, gear, hub en bladen windturbine 2
Week 51: demonteren en monteren hoofdkraan windturbine 2Week 2/2020: Opbouwen hoofdkraan windturbine 1
Week 2/2020: Aanleveren en hijsen mastdelen, gondel, gear, hub en bladen windturbine 1
Week 2/2020: Demonteren en monteren hoofdkraan windturbine 1
Week 3, 4 en 50/2020: in bedrijf stellen en testen windturbine 1 en 2Windturbine 3, 4, 5, 619 november plaatsing eerste windmolen Windpark Deil, windturbine 3
30 november hijssen windturbine 6 (oksel A15-A2)
2-3 december bijzonder transport bladen windturbine 4
18 december eerste stroom van Betuwewind voor Windpark Deil

Windturbine 7, 8, 9, 10, 11

Week 44-48: Alle wegen, kraanopstelplaatsen en Windturbinefundamenten gereed
Week 48-50: Levering onderdelen windturbines > hiervoor wordt de Markkade en De Euwerden voor alle verkeer – ook fietsers (m.u.v. bestemmingsverkeer) afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting duren tot medio februari 2020.
Week 49-50: Plaatsen masten
Week 2-6 2020: Opbouw turbines

Verkeershinder
Plaatselijk leiden de werkzaamheden tot wat verkeershinder bij het passeren van vrachtwagens en auto’s. Verzoek is in verband met de veiligheid deze wegen zoveel mogelijk te mijden. Dit geldt in het bijzonder voor (recreatieve) fietsers. In verband met  de windturbines die gebouwd worden langs de Markkade wordt deze weg net als De Euwerden voor alle verkeer, ook voor fietsers, met uitzondering van bestemmingsverkeer afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot media februari 2020.De speciale transporten van windturbinemasten en -bladen vinden zoveel mogelijk ‘s-nachts plaats. Het is hierbij mogelijk dat een weg kortstondig wordt afgezet, volg in dat geval de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Status per 1 september 2019 

Windpark Deil bestaat uit 11 windturbines, van drie verschillende producenten. De werkzaamheden lopen voor elke producent in een ander tempo. Hieronder geven we je een overzicht van de werkzaamheden per windturbinesectie per 1 september 2019.

Windturbine 1 en 2

Begin augustus is gestart met de voorbereidingen van de definitieve brug en met het betonwerk – bekisting en bewapening – voor de molens. De geasfalteerde parkwegen zijn gereed. En worden de ecologische oevers ontgraven om meer waterberging te creeëren.De definitieve brug tussen molen 1 en 2 wordt begin september (week 36) gebouwd. In de laatste weken van september wordt ook het laatste beton voor de molens gestort. Daarmee is de fundatie van molen 1 en 2 gereed.Week 37 start Liander met het aanleggen van de netaansluiting. De eerste weken van november worden de molenonderdelen zelf verwacht.

Windturbine 3, 4, 5, 6

Alle palen van de vier molens zitten in de grond. Halverwege september is de wegverharding voorbereid en grotendeels aangelegd. De Burgerwindcoöperatie West Betuwe heeft gekozen voor een weg van puingranulaat met een wapening erin. Dat zorgt ervoor dat de weg geheel groen wordt na de bouw. Het laatste gedeelte van deze ‘parkweg’ (Broekgraaf) wordt de laatste week van september gerealiseerd.Naar verwachting zijn de windturbinefundamenten in week 40 gereed. Voor windturbine 6 wordt de eerste week van september het beton gestort. En kan na deze week gaan uitharden. Turbine 3 tot en met 5 zijn nog in aanbouw. In week 34 en week 36 worden twee kraanopstelplaatsen voorzien van een zandcementstabilisatie.Eind augustus is 400 meter netaansluiting van Broekgraaf tot inkoopstation gerealiseerd. Broekgraaf ligt nu open om de kabel naar Windturbine 1 te trekken. Week 42-43 is het moment van aanleg van de parkbekabeling van dit deel van het park. Liander start met met het aanleggen van de netaansluiting in week 37.Week 45 start bouw ondertorens windturbines

Windturbine 7, 8, 9, 10, 11

Alle 170 heipalen voor de fundaties van de windturbines zitten in de grond. De toegangswegen en kraanplaatsen zijn gereed even als de ecologische oevers om de waterbergingscapaciteit in dit gebied op peil te houden.De eerste onderdelen voor de fundaties zijn vanuit Denemarken gearriveerd en de bouw van de fundaties wordt in week 38 (16 September) voortgezet rekening houdend met de werkzaamheden aan de kabels.Voor de aanleg van de netaansluiting door Liander wordt De Euwerden nabij de windturbines in week 37 deels afgesloten. Deze werkzaamheden worden door Heijmans uitgevoerd. Heijmans gaat de communicatie hieromtrent verzorgen en de omleidingsroute instellen. De eerste onderdelen voor de windturbines worden eind november verwacht.

Verkeershinder

Plaatselijk leiden de werkzaamheden tot wat verkeershinder bij het passeren van kranen, betonwagens en aan- en afvoer van materialen met vrachtwagens en personenauto’s. Verzoek is in verband met de veiligheid deze wegen zoveel mogelijk te mijden. Dit geldt in het bijzonder voor (recreatieve) fietsers.Status 1 mei 2019: 

Windturbine 1 en 2

Begin mei  is hier gestart met het grondwerk voor de aanleg van de wegen. De komende weken rijden er vrachtwagens met zand en puin via de vastgestelde routes. Ook wordt de bouwplaats (ketenpark) ingericht. We zijn met graafmachines en walsmachines bezig de zand- en puinlagen aan te brengen voor wegen en kraanplaatsen. Deze worden vanaf maandag 13 mei aangelegd. Ook wordt er een tijdelijke brug gebouwd.Maandag 24 juni start het heien van windturbine 1.

Windturbine 3, 4, 5, 6

De aanleg van de wegen en kraanplaatsen voor de bouw van deze windturbines is al gereed. Het voorlopige hoogste punt is hier dus al bereikt. De grond moet nu inklinken. In juli worden de werkzaamheden voor deze turbines vervolgd.

Windturbine 7, 8, 9, 10, 11

In april is hier gestart bezig met de aanleg van wegen en kraanplaatsen. Er rijden vrachtwagens beladen met zand en puin via de Markkade en de lege auto’s verlaten via De Lage Paarden, Heideweg, Zandweg de locatie weer. Ter plekke zijn we met graaf- en walsmachines bezig de zand- en puinlagen aan te brengen voor wegen en kraanplaatsen.
Woensdag 8 Mei starten de heiwerkzaamheden:
  • Windturbine 9 – 8 t/m 10 Mei 36 heipalen van ca. 17 m lengte
  • Windturbine 10 – 13 t/m 15 Mei 36 heipalen van ca. 18 m lengte
  • Windturbine 11 – 16 t/m 20 Mei 36 heipalen van ca. 17 m lengte
  • Windturbine 8 – 21 t/m 23 Mei 36 heipalen van ca. 18 m lengte
  • Windturbine 7 – 24 t/m 28 Mei 36 heipalen van ca. 17 m lengte
Voor windturbine 7 t/m 11 geldt dat gedurende de heiwerkzaamheden er betonauto’s vanuit de Markkade naar de locatie rijden en deze weer verlaten via De Lage Paarden, Heideweg, Zandweg.
Verkeershinder
Plaatselijk leiden de werkzaamheden tot wat verkeershinder bij het passeren van vrachtwagens en auto’s. Verzoek is in verband met de veiligheid deze wegen zoveel mogelijk te mijden. Dit geldt in het bijzonder voor (recreatieve) fietsers.
Overlast heiwerkzaamheden
Er wordt niet op zaterdag en zondag gewerkt. Het heiwerk start ‘s-ochtends en stopt ‘s-avonds. Overdag zal het heien in de omgeving waarschijnlijk hoorbaar zijn. De verwachting is dat dit gezien de grote afstand tot woningen tot weinig overlast zal leiden.
Wapening-voor-het-beton-van-Windturbine-7-is-gereed-