De eerste Windturbine van Windpark Deil staat

De eerste Windturbine van Windpark Deil staat

Al maandenlang wordt de bouw van elf windmolens rond verkeersplein Deil voorbereid. Dat levert elf bouwplaatsen op, waar met verschillende snelheden gewerkt wordt aan het realiseren van een windmolen. En op woensdag 21 november stond daar ineens de eerste van de elf in volle glorie overeind.

De vier molens van Betuwewind wekken samen met de drie molens bij de Avri elektriciteit op voor circa 60.000 huishoudens. Deze vier van molens staan op grondgebied van Staatsbosbeheer. Hiervoor wil Betuwewind een voedselbos aanleggen.

Foto: Betuwecopters/Nieuwsblad Geldermalsen.
Windpark-Deil-WT3-Betuwecopters-