Financieringsmogelijkheden

Er is een landelijke regeling voor duurzaamheidsleningen, waarmee investeringen in verduurzaming van gebouw en installaties gedaan kunnen worden. Veel gemeentes hebben een eigen duurzaamheidsleing, waar een aanvraag voor gedaan kan worden.

Wij raden overleg met de eigen gemeente aan en faciliteren dat waar nodig. De gemeente is vaak bereid (duurzaamheids)initiatieven van lokale verenigingen die maatschappelijk belang hebben te ondersteunen met duurzaamheidsleningen, tegemoetkomingen of garantstellingen, zoals:

Bedrijven; Duurzaamheidslening voor ondernemers via BNG,

Scholen; Energiebespaarlening via SVN,

Sportverenigingen; Duurzaamheidslening voor sportverenigingen via BNG en Garantstellingen via SVS,

Non Profit organisaties; duurzaamheidslening via gemeente West Maas en Waal en Zaltbommel,

VVE's; energieloket Rivierenland en energiebespaarlening via SVN

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op.

Subsidiemogelijkheden

In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste subsidiemogelijkheden. De ISDE, SDE+, BOSAL en LAG zijn subsidieregelingen, de overige zijn fiscale regelingen.

 

 

ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie

De ISDE is een subsidieregeling die ondernemers, verenigingen en instellingen met een KVK nummer stimuleert om kleinschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. Het is een tegemoetkoming bij de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers die voldoen de voorwaarden.

Voor warmtepompen is de hoogte van het subsidiebedrag afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500.

Voor zonneboilers hangt de subsidie af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

De volledige regeling staat hier.

SDE+ - Investeringssubsidie Duurzame Energie

De SDE+ is een subsidieregeling die ondernemers, verenigingen en instellingen met een KVK nummer stimuleert om grootschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen.

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

 • Zonne-energie: investeringen in zonnepanelen of zonthermie (zonnecollectoren). Bij zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15Kwp te zijn en dient het bedrijf over een grootverbruikersregeling te beschikken. Sinds 2018 wordt onderscheid gemaakt tussen installaties met een vermogen minder dan 1 MWp en installaties groter dan 1 MWp. Voor de kleinere installaties gelden hogere basisbedragen dan voor grote installaties.
 • Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing.
 • Windenergie: zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in aanmerking;
 • Water: investeringen in installaties op waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie, osmose;
 • Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van het middel, zoals bij de EIA. De subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de kostprijs van grijze energie. De vergoeding wordt verstrekt gedurende een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie duurzame energie. Ook de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Momenteel wordt de regeling verbreed (SDE++) met CO2-reducerende technieken. 

De volledige regeling staat hier.

EIA - Energie investerings aftrek

De EIA is een fiscale regeling voor ondernemers. Als u in 2020 investeert in meer gangbare maatregelen op het gebied van energiebesparing of duurzame energie, dan kunt u een fiscaal voordeel behalen middels de Energie Investeringsaftrek. Via deze regeling mag u als ondernemer een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Voor 2020 bedraagt dit percentage 45%. De aftrek is mogelijk indien het bedrijfsmiddel of de voorziening voorkomt op de energie- en milieulijst van 2020. Op deze lijst komen een groot aantal energiebesparende bedrijfsmiddelen en voorzieningen voor die verdeeld zijn in de volgende categorieën:

 • Bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld: warmtepompen, koude- of warmteterugwinningsysteem uit ventilatielucht, HR-glas voor bestaande gebouwen en voor nieuwe gebouwen en Ledverlichting, zowel ledbuis-verlichting als voor andere LED-armatuur.
 • Bedrijfsprocessen, bv: een energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, een energiezuinige koeling van serverruimten, energieschermen binnen de tuinbouw, een HR-elektromotor, een warmteterugwinningssysteem op pers- en luchtinstallaties en een brandstofcelsysteem;
 • Transportmiddelen, bijvoorbeeld; luchtgordijn bij geconditioneerd transport, meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen, bandenspanningsregelsysteem, start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor en een dubbellaadvloersysteem;
 • Duurzame energie, bijvoorbeeld: zonnecollectorensysteem, zonnepanelen tenminste 15kwhp capaciteit (plm 40 panelen), biomassaketel of -kachel en een biobrandstof productie-installatie.
 • Energie-advies, een analyse van, advies over en investeringsplan voor de verduurzamingsmogelijkheden van een bestaand bedrijfspand door een onafhankelijk adviseur.
 • CO 2 -emissiereductieplan, als een energie-advies, over een bestaand bedrijfsproces.

Investeringen die niet op de lijst voorkomen, maar wel een forse energiebesparing opleveren, kunnen ook worden ingediend. Er dient dan te worden voldaan aan een vastgestelde besparingsnorm. Aanvragen dienen binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging te worden ingediend. De regeling is gedurende het gehele kalenderjaar geopend voor aanvragen.

De volledige regeling staat hier.

MIA - Milieu Investerings Aftrek

De MIA is - net als de VAMIL - een fiscale regeling voor ondernemers die willen investeren in innovatieve energiebesparende maatregelen en biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot maximaal 36% van het investeringsbedrag  in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen uit de Innovatieve milieulijst van het jaar van investering in mindering brengen op de fiscale winst.

Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. 

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

MIA en VAMIL kunnen grotendeels gecombineerd ingezet worden, afhankelijk van het type maatregel. 

De volledige regeling staat hier.

VAMIL - Willekeurige afschrijving milieu investering

De VAMIL is een fiscale regeling voor ondernemers en biedt u de mogelijkheid om een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen uit de energie- en milieulijst van 2020 in het eerste jaar van aanschaf al voor 75% af te schrijven. Door de verschuiving van de belastingdruk ontstaat hierdoor zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

De volledige regeling staat hier.

KIA - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De KIA is een algemene fiscale regeling voor ondernemers en kunt u ook inzetten voor duurzame maatregelen.

Als u als ondernemer individueel of collectief in een boekjaar investeert in nieuwe of gebruikte bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De bedrijfsmiddelen moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

De subsidie is:

 • €0 bij een investering lager dan €2.400 of hoger dan €323.445;
 • 28% van de investering tussen €2.401 en €58.238;
 • €16.307 tussen €58.239 en €107.848;
 • €16.307 - 7,56% van de investering boven €107.848 tussen €107.849 t/m €323.544.

De volledige regeling staat hier.

WBSO - Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

De WBSO is een algemene fiscale regeling voor ondernemers, gericht op innovatie en interessant als u belasting afdraagt.

De volledige regeling staat hier.

MIT - MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

De MIT is een fiscale regeling voor ondernemers in een aantal specifiek aangewezen 'topsectoren', gericht op innovatie en interessant als u belasting afdraagt.

U kunt als MKB ondernemer individueel of samen subsidie krijgen voor uw innovatieambities in 9 topsectoren, o.a. Energie en High Tech Systemen & Materialen (o.a. Lighting en Solar). Het betreft innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D- samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. In 2019 is het programma opengesteld voor het indienen van aanvragen. Subsidie bedraagt 40% tot een maximum van € 20.000,-. Budget zeer beperkt.

De volledige regeling staat hier.

BOSAL - Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

De BOSAL is een regeling specifiek voor amateursportaccomodaties en subsidieert het onderhoud en het beheer van de accommodatie, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Er wordt 30% subsidie verleend op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen als LED (sportveld)verlichting, warmteterugwinning van ventilatielucht en douchewater, zonnecollectoren, zonnepanelen warmtepompen en natuurlijk isolatie en HR++ glas. Voorwaarden zijn dat het om amateursport gaat en dat er niet ook een 'specifieke uitkering sport' is aangevraagd. Aanvragen voor subsidie tussen €5.000 en €25.000 kunnen alleen ingediend worden na afronding van de investeringen. Aanvragen voor subidie tot €125.000 kunnen zowel vooraf als achteraf ingediend worden, grotere aanvragen alleen vooraf.

De volledige regeling staat hier.

LAG - Leefbaarheid Aanpassingen Gemeenschapsvoorziening

De provincie Gelderland heeft een regeling specifiek voor verenigingen en dorpshuizen met een 'gemeenschapsvoorziening' (pand) en subsidieert ondermeer investering in energiebesparende maatregelen.

Er wordt 50% subsidie verleend op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, op basis van energiescan, opgesteld door een adviseur met geldig Fedec-, EPA-U-, BREEAM- of GPR-certificaat.

Belangrijkste voorwaarden zijn dat er tenminste 6 dagen per week meerdere (zorg-, welzijns-, culturele -, educatieve -, sportieve -) activiteiten worden georganiseerd, voor meerdere groepen vrijwilligers, voornamelijk op non- profit basis. En dat het bedrag van de maatregelen boven de €20.000 ligt.

De maximale bijdrage van de provincie is €50.000. Je vraagt de subsidie aan vóórdat je aan de slag gaat 

De volledige regeling staat hier.

Vragen over energie besparen en/of energie opwekken? Vind snel een antwoord op jouw vraag via onze Energieblij kennisbank.

Of neem contact op met onze Energieblij adviseurs, zij helpen je graag verder.

vraag en antwoord
Alexander van Setten

In samenwerking met de gemeenten zijn wij het Energieloket voor bedrijven en instellingen en helpen jou als ondernemer graag verder.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en/of voor maatwerk Energieblij advies.

logo-gemeente-west-betuwe-600x600-1-300x300
logo-gemeente-culemborg-600x600-correctie-300x300
Energiesamen campagnebeeld_txt

Aan de slag?

 Je energiekosten verlagen? Een zonnedak op jouw bedrijfsgebouw realiseren? Misschien wel met subsidie? Energie Samen Rivierenland maakt graag werk van je vraag. Vul je e-mailadres in en we nemen contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.